1994 - 2014, 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης

Φιλιππίνες


Ο Ναός πριν την επισκευή.

Ο Ναός μετά την επισκευή.

5/10/2001

Επισκευή του ναού της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μασμπάντε των Φιλιππίνων με το ποσό του 1.000.000 δρχ.

Η είσοδος στην Μονή.