1994 - 2014, 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης

Γκάνα


5/10/2001

Αποπεράτωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής "Απόστολος Πέτρος" στο Larteh (Λαρτέ) της Ανατολικής Γκάνας με το ποσό του 1.000.000 δρχ.

2/3/2002

Ανέγερση του Ι.Ν. Αποστόλου Μάρκου και Αγ. Ανδρέου διά Χριστόν Σαλού στην περιοχή Σουέντρου Αφράνσι της Κεντρικής Γκάνας με το ποσό των
1.000.000 δρχ.

6/12/2002

Έναρξη κατασκευής του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ατσιανσέ Κουαμπόντα (δωρεά μέλους μας) με το ποσό των 3.000.000 δρχ.

6/5/2009

α)Αγορά εκκλησιαστικών σκευών για το ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ατανσιέ και

β)Κάλυψη αναγκών λειτουργίας του σεμιναρίου επιμόρφωσης κατηχητών και ιερέων στο Λαρτέ με το ποσό των 3.000€.

9/3/2003

Θ. Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου Τρικάλων με τον Θεοφ. Επίσκοπο Γκάνας κ. Παντελεήμονα.

12/3/2003

Αποπεράτωση του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ατσιανσέ Κουαμπόντα με το ποσό των 13.206 €.

 

9/3/2003

Ομιλία του Θεοφ. Γκάνας κ. Παντελεήμονα στο Επιμελητήριο Τρικάλων με θέμα "Ιεραποστολικές προσπάθειες στη Δ. Αφρική".

2/4/2003

Αγορά και αποστολή σκευών Θ. Κοινωνίας 212€.

24/11/2009

Αποστολή δεμάτων με ιερά σκεύη, άμφια, βιβλία, εικόνες, καλύμματα, εκκλησιαστικό εξοπλισμό για τους δύο ναούς στη Γκάνα αξίας 3.000€.