1994 - 2014, 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης

Κονγκό


22/4/1996

Ενίσχυση της λειτουργίας των εκπαιδευτηρίων "Φώς Εθνών" στην Κανάγκα (2 νηπιαγωγεία, 2 δημοτικά, 2 γυμνάσια, 2 λύκεια, ιατρείο, ναός), με το ποσό των 300.000 δρχ.

Εκπαιδευτήρια "Φώς Εθνών".

19/11/1998

Συμμετοχή στην ίδρυση και λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού "Ο αστήρ ο λαμπρός ο πρωινός" για τον καταρτισμό των κατηχουμένων με το ποσό των 400.000 δρχ.


12/4/1999

Συμμετοχή στην αγορά μηχανημάτων εξοπλισμού του ραδιοφωνικού σταθμού Κανάγκας με το ποσό των
500.000 δρχ.


4/7/2008

Συμμετοχή στην ανέγερση της Πανεπιστημιακής Θεολογικής Σχολής στη Κινσάσα με το ποσό των 6.000€.


26/7/2011

Ανέγερση του Ι.Ν. Αγίων Ελευθερίου και Αθανασίου με το ποσό των 55.000€.

 

2003, 2004, 2005, 2006, 2013

Αποστολή ιερατικών στολών (99) κομμάτια.

6/3/2014

Έναρξη ανέγερσης Δημοτικού σχολείου δίπλα στο ναό με το ποσό των 50.000€. (Μελλοντικά ανέγερση και Κέντρου Υγείας και διάνοιξη μιάς γεώτρησης).