1994 - 2014, 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης

Ουγκάντα


20/11/1998

Αγορά σκευών και Θείας κοινωνίας αξίας
75.000 δρχ.

22/11/1998

Έναρξη ανέγερσης του Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου με το ποσό του 1.795.820 δρχ. = 6.262$.

16/12/1998

Συμμετοχή στην ανέγερση Πνευματικού Κέντρου στην Καμπάλα της Ουγκάντας με το ποσό των
607.500 δρχ.

16/3/1999

Συμμετοχή στην αποπεράτωση του Πνευματικού Κέντρου στην Καμπάλα της Ουγκάντα με το ποσό των 500.000 δρχ.

14/3/2000

Συνέχιση της ανέγερσης του Αγίου Ουκουμενίου με 4.000.000 δρχ.


21/3/2002, 30/3/2002

Αγορά υλικών και ραπτικά αμφίων και ιερατικών στολών (71 κομμάτια) αξίας 3.070,42€.

8/8/2002

Αγορά όλων των ιερών σκευών Αγίας Τραπέζης Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου αξίας 289.638 δρχ = 850€.


2007

Αγορά 200 αντικειμένων (1700 κιλά) για τον εξοπλισμό όλης της εκκλησίας του Αγίου Οικουμενίου συν 85 ιερατικές στολές και αποστολή τους στην Ουγκάντα συνολικής αξίας 49.480,76€.

 

19/3/2001

Αποπεράτωση του Ι.Ν. Αγίου Οικουμενίου στο χωριό Κιαμουγκούγκου στην πόλη Μπουκούγια στην Ουγκάντα με το ποσό του 1.247.000 δρχ.

19/7/2007

Για βαπτίσεις παιδιών δόθηκε το ποσό των 1.425€.

9/9/2004

α) Έναρξη ανέγερσης του Οκτατάξιου Δημοτικού Σχολείου στην ενορία του Αγ. Οικουμενίου με το ποσό των 20.000€.

β) Αποστολή 2 κιβωτίων με άμφια και ιερατικές στολές.

 

30/5/2005

α) Αποπεράτωση του Οκτατάξιου Δημοτικού Σχολείου και έναρξη κατασκευής του Πρεσβύτερου της ενορίας του Αγ. Οικουμενίου με το ποσό των 23.012€.

β) Αποστολή ιερατικών στολών (30 κομμάτια) αξίας 1.741€.

22/12/2006

Αποπεράτωση του Πρεσβυτέριου με το ποσό των 6.000€.

 

16/8/2007

Εξοπλισμός του Δημοτικού Σχολείου με θρανία και έπιπλα γραφείου με το ποσό των 3.595,60€.

"Η ανεξαρτησία της σκέψης είναι η πιο αριστοκρατική περηφάνια".

Ανατόλ Φρανς

"Αγάπη είναι να ξεχασθείς ολότελα μέσα στον άλλον,
να ζήσεις μέσα από αυτόν"

16/8/2007

Έναρξη ανέγερσης Κέντρου Υγείας στην ενορία του Αγ. Οικουμενίου και μιας γεώτρησης βάθους 110μ. με το ποσό των 13.000€.

 

16/1/2008

Αποπεράτωση του Κέντρου Υγείας και αγορά μοτοποδηλάτου για τον Ιερέα με το ποσό των 8.045€.

 

16/12/2008

Αγορά ιατρικών μηχανημάτων και χειρουργικού εξοπλισμού αξίας 12.193,80€.

5/12/2002

Ενίσχυση των συσσιτίων στο Ορφανοτροφείο Ντεκέγιας στην Ουγκάντα με το ποσό των 900€.

6/12/2004 & 8/2/2006

Για τα 85 υιοθετημένα παιδιά στο Ορφανοτροφείο της Ντεκέγιας δόθηκε το ποσό των 2.000€ και 6.012€, αντίστοιχα.

22/12/2006 & 19/7/2007

Για τις 85 υιοθεσίες στο Ορφανοτροφείο της Ντεκέγιας δόθηκε το ποσό των 10.000€ και 7.000€ αντίστοιχα.

21/4/2008

α)Έναρξη ανέγερσης Ορφανοτροφείου αγοριών,

21/4/2008

α)Έναρξη ανέγερσης Ορφανοτροφείου κοριτσιών,

21/4/2008

β)Αγορά ζώων (γίδες) για το γάλα των παιδιών,

21/4/2008

γ)Καλλιέργεια φάρμας για τη στοιχειώδη αυτοσυντήρησή τους,

21/4/2008

δ)Διάνοιξη δεύτερης γεώτρησης με το ποσό των 27.300€.

21/4/2008

Για βαπτίσεις παιδιών δόθηκαν 1.600€.

15/12/2008

Εξόφληση του ορφανοτροφείου και αγορά επίπλων με το ποσό των 11.000€.

 

"Από παιδιά και μόνο φτιάχνεις Ιεροσόλυμα".

Οδ. Ελύτης

21/1/2009

α)Έναρξη ανέγερσης του Γυμνασίου στην ενορία Αγίου Οικουμενίου με το ποσό των 10.000€.

β) Για τις υιοθεσίες 85 παιδιών στο ορφανοτροφείο του Αγίου Οικουμενίου δόθηκαν 5.000€.

26/3/2009

Για την συνέχιση της ανέγερσης του Γυμνασίου δόθηκαν 10.000€.

24/11/2009

α)Για την συνέχιση της ανέγερσης του Γυμνασίου δόθηκαν 10.000€.

β)Για τις 85 υιοθεσίες παιδιών του Ορφανοτροφείου του Αγ. Οικουμενίου δόθηκαν 5.000€.

 

19/1/2010

α)Συνέχιση της ανέγερσης του Γυμνασίου με το ποσό των 15.000 ευρώ.

β)Για τις βαπτίσεις παιδιών 2.000€.

2009

Αγορά ιερών σκευών για τον εξοπλισμό του Ι.Ν. Αναστάσεως του Σωτήρος και αποστολή τους μαζί με τον ιατρικό και φαρμακευτικό εξοπλισμό του Κέντρου Υγείας συνολικής αξίας 13.122,15€.

1/9/2010

Εξόφληση του Γυμνασίου με το ποσό των 13.000€.

2010

Αγορά και αποστολή πραγμάτων (γεννήτρια, εγκεφαλογράφος, κουβέρτες, παιχνίδια, ζαχαρωτά, φάρμακα) για την Ουγκάντα αξίας 2.227,95€.

17/5/2011

Επισκευή του ασθενοφόρου και αποστολή του μαζί με τα πράγματα σε κοντέινερ συνολικού ποσού 11.192,56€.