1994 - 2014, 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης

Βομβάη


"Ουράνια χάρη βόηθα τ' ορφανό
και στον κατατρεγμένο σκέπη γίνε".

Κ. Παλαμάς

4/2/1998

Ενίσχυση συσσιτίων για 150 παιδιά με το ποσό των 500.000 δρχ.

26/2/1999

Αγορά και αποστολή όλων των ιερών σκευών μιας Αγίας Τραπέζης αξίας
220.000 δρχ.