1994 - 2014, 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης

Εκδόσεις βιβλίων του Συλλόγου:

Α) "Ο ΑΓΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΟΣ ο φλογερός μηδενιστής και πύρινος αγωνιστής Φωτός" - Τρίκαλα 2001. (Τιμή 6€).

Η βιογραφία του προστάτη μας Αγίου δοσμένη από ιεραποστολική ματιά.

Β) "Η Ορθοδοξία σε λυτρωτικές πτήσεις - Ιεραποστολικές σελίδες ασύνορης αγάπης" - Τρίκαλα 2003.
(Τιμή 8€).

Είναι ένα είδος σύγχρονου γεροντικού με αληθινές ιστορίες από τα ιεραποστολικά μέτωπα.

Γ) Διάθεση κασέτας ήχου με την ακολουθία του εσπερινού και του όρθρου της εορτής του Αγ. Οικουμενίου.

Δ) Εικόνες του Αγ. Οικουμενίου σε 3 μεγέθη
για την ενίσχυση του ιεραποστολικού έργου.
(Τιμή 15€, 20€ και 30€ αντίστοιχα).
Ε) DVD με αποσπάσματα από την επίσκεψη του Συλλόγου
στην Ουγκάντα το 2007.
(Τιμή 3€).
Ζ)Έκδοση 24σέλιδου τετραδίου για τα 20 Χρόνια Πολιτισμικής Συνοδοιπορίας & Αγωνιστικής Εκδαπάνησης του Συλλόγου με τίτλο "Κένωση - Σάρκωση" - Τρίκαλα 2013.